,


.


4 .
19 .
12 .


!
Copyright: Nikolay Smirnov

.