,


, "". " ". .

, , .


17 , .
8 , .
16 .
26 .
25 , .
18 .
30 , .
10 , .
31 .
6 , .
3 . .
14 .
31 .

!
Copyright: Nikolay Smirnov

.