,


"". .

, , .


11 .
16 .
15 .
13 .
1 .
6 .
23 .
14 , .
1 , .
10 , .!
Copyright: Nikolay Smirnov

.