,


" ". .

, , , .


6 .
17 , .
13 .
22 .
22 , -, .
9 , .
19 , -, .

!
Copyright: Nikolay Smirnov

.