,


"", "". .

, , .


6 . , .






!
Copyright: Nikolay Smirnov

.