,


.


15 .
6 .


!
Copyright: Nikolay Smirnov

.