,


, "". .

, , .


14 .

Copyright: Nikolay Smirnov

.