,


" ". .

, , .


27 .

Copyright: Nikolay Smirnov

.