,


"". .

, , .


19 .
12 .
8 .

Copyright: Nikolay Smirnov

.