,


"". .

, , .


30 .

Copyright: Nikolay Smirnov

.