,


"", "". .

, , .


6 . , .

Copyright: Nikolay Smirnov

.