,


(), . .

, , .


18 , , .
2 , , .

Copyright: Nikolay Smirnov

.