,


", ". .

, , .


7 , .

Copyright: Nikolay Smirnov

.